Die Hugenote Trust

MEER OOR

DIE HUGENOTE-TRUST

Die Hugenote-Stigting is in 1988 gestig met die driehonderdjarige herdenking van die aankoms van die Hugenote in 1688. Die naam is later verander na die van die Hugenote-Trust. Die doel van die Trust is om die bates daarvan te bestuur, hoofsaaklik die Saasveldgebou en die Hugenote-monument. Die Trust verseker dat die Hugenote-Vereniging sy doel en doelwitte kan verwesenlik. Dit moedig ook nuwe navorsing oor die Hugenote aan deur borgskappe en beurse, wat nuwe publikasies tot gevolg het.

Die bates van die Trust word aangevul deur die ruim skenkings en bemakings deur vriende van die Genootskap en ander persone en instansies wat die doelstellings daarvan ondersteun. Die Trust word bestuur deur ‘n Raad van Trustees.

MEER OOR

STEUN VIR DIE HUGENOTE-TRUST

Die Hugenote-Trust steun op ‘n wye verskeidenheid bronne en daar is verskillende wyses waarop die Trust ondersteun kan word ten einde die versameling vir toekomstige geslagte te help onderhou en bewaar. U kan ‘n donasie of bemaking as individu, deur ‘n stigting, ‘n trust of ‘n maatskappy doen.

Lidmaatskap van die Vereniging is oop vir almal wat die doelstellings van die Vereniging ondersteun en aan die vereistes van die grondwet voldoen.

Ledegeld is soos volg:

Lewenslange lidmaatskap (Suid-Afrika):
R600 enkelbetaling

Lewenslange lidmaatskap (in die buiteland):
R800 enkelbetaling

Korporatiewe lidmaatskap (Suid-Afrika):
R1,000 enkelbetaling

BLY OP HOOGTE

Teken in en ontvang ons jongste Nuusbrief en opdaterings.